ZaroKonferencia_PO

Zárókonferenciánk

A HU12 Népegészségügyi Kezdeményezések programterület program operátora, az Állami Egészségügyi Ellátó központ 2017. november 30-án, Budapesten tartotta a program lezárásaként és az elért eredmények bemutatása céljából tartott záró eseményét.

A 2009-2014-es időszak keretében megvalósított program célja volt a hazai népegészségügyi állapot javítása és az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentése a felhasználói csoportok között, az egészségügyi ellátások minőségének és hozzáférhetőségének javítása, beleértve a reproduktív és preventív gyermek-egészségügyi szolgáltatásokat, valamint a helytelen életmód okozta betegségek megelőzését és visszaszorítását.

A 2013. év során összeállított eredeti népegészségügyi program sajnálatos módon egy csökkentett szakmai tartalommal valósult csak meg a 2016. április 31. - 2017. április 31-ig tartó megvalósítási időszak alatt. A rövid megvalósítási határidőkre tekintettel, a program keretében két kiemelt projekt és 18 db bilaterális kezdeményezés megvalósítására került sor.

A programban megvalósított projektek tématerületei:

  1. PDP1 - A roma közösségekben dolgozó védőnők munkafeltételeinek javítása
  2. PDP2 - Módszertani, strukturális és kapacitásfejlesztés a népegészségügyi intézményrendszerhez illeszkedően a mentális problémáknak kitett és a mentális problémákkal terhelt lakosság támogatása érdekében

Bilaterális Kezdeményezések tématerületei:

  1. E-health fejlesztések a daganatos betegségek korai felismerése érdekében,
  2. Betegbiztonsági kezdeményezések
  3. Egészségügyi technológia transzfer és jó gyakorlatok,
  4. Egészség-egyenlőtlenségek csökkentése

A záró konferencia program keretében bemutatásra kerültek a két kiemelt projekt keretében létrehozott eredménytermékek, az eredménytermékek további hasznosítási lehetőségei, valamint a bilaterális kezdeményezések keretében támogatott egyes projektek eredményei.

A rendezvényt Dr. Szentes Tamás, országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár nyitotta meg.

A részvevők között voltak a projekteket megvalósító projektgazdák képviselői, a donor partner, a Norvég Nagykövetség, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti Kapcsolattartó, a Program Operátor, valamint a Végrehajtó Ügynökség képviselői. Az eseményen továbbá szép számmal képviseltették magukat a két kiemelt projekt tématerületéhez kapcsolóan mind a védőnői szakterület, mind a lelki egészségfejlesztés szakértői.

ZaroKonferencia_ROMA

Záró konferencia - HU12-0001-PP1-2016

2017. március 30-án Miskolcon került sor a Norvég Alap Népegészségügyi programja keretében támogatott „A roma közösségekben dolgozó védőnők munkafeltételeinek javítása” projekt záró konferenciájára.

A projekt keretében az alapellátásban dolgozó védőnők preventív és egészség-megőrzési munkájának támogatása céljából korszerű informatikai eszközök átadására került sorra, továbbá olyan speciális oktatási segédeszközök kerültek összeállításra, amelyek közvetlenül segítik a védőnők és a hátrányos helyzetű lakosság közötti egészség prevenciós tevékenységet. A projekt keretében kialakításra került egy országos információs központ, amely technikai és információs támogatást nyújt a védőnőknek.

A projekt egyik központi eleme volt a védőnői szakma speciális feladatai és a védőnőket munkájuk során érő terhelések miatti kiégések és pályaelhagyások elkerülése érdekében szervezett egyéni és csoportos szupervíziós tevékenységek, egyéni coaching és esetmegbeszélések, illetve tréning biztosítása a védőnők szakmai személyiségfejlesztésének támogatása és a stresszterhelés csökkentése céljából.

A 12 hónapos megvalósítású projekt a Norvég Alap támogatásával az Országos Tisztifőorvosi Hivatal gondozásában valósult meg összesen 794.648.900,- Ft ráfordítással.

A záró rendezvényen egyebek mellet dr. Kovács Attila, helyettes tiszti főorvos úr díjakat nyújtott át a roma tárgyú védőnői jó gyakorlatokat bemutató verseny nyerteseinek, bemutatásra került a hat kiemelt értékelést kapott jó gyakorlat, illetve a roma nők egészségtudatosságáról készült felmérés megállapításai.

A záró rendezvényen felszólalók között voltak az OTH vezető képviselői, a projektmenedzsment, illetve a projektben részt vevő módszertani szakértők és fejlesztők képviselői, a védőnői intézményrendszer területi vezetői, illetve a projektben részvevő térségi egészségügyi partnerintézmények és civil szervezetek képviselői.

ZaroKonferencia_LEK

Záró konferencia - HU12-0001-PP3-2016

2017. április 10-én Budapesten került sor a Norvég Alap Népegészségügyi programja keretében támogatott „Módszertani, strukturális és kapacitásfejlesztés a lakosság mentális egészségfejlesztésére irányuló beavatkozások támogatására” c. projekt záró konferenciájára.

A projekt stratégiai célkitűzése volt, hogy országszerte 6 pilot helyszínen, Balatonföldváron, Hatvanban, Csongrádon, Szendrőn, Szentgotthárdon és Baktalórántházán, a már működő Egészségfejlesztési Irodák (EFI) bázisán lelki egészségfejlesztési és prevenciós tevékenység szakmai háttértámogatására kerüljön sor és az EFI irodák Lelki Egészség Központ (LEK) funkcióval bővüljenek.

A Lelki Egészség Központok alapfeladatai, hogy a lakosság széles rétegei felé közvetítsék azt a szemléletet, hogy a lelki egészség érték, melynek megőrzéséhez minden társadalmi szereplő aktívan hozzájárul. A LEK-ek adott szakmai és módszertani szempontrendszer alapján hálózattérképet készítettek az adott térség lelki egészségfejlesztésben érintett szereplőiről, valamint összegyűjtötték a térségben alkalmazott jó gyakorlatokat.

A projekt keretében létrejött egy un. Lelki Egészségfejlesztési Módszertani Központ (MK), amely szakmai és módszertani háttértámogatást nyújt a LEK-ek számára tananyagok, eljárásrendek és ajánlások kidolgozásával, valamint folyamatosan elemzi és értékeli a LEK-ek tevékenységét és adott esetben fejlesztési, működési javaslatokat fogalmaz meg a helyi egészségfejlesztési folyamatok vonatkozásában.

Szinten a projekt támogatásával un. interszektoriális munkacsoportok kialakítására került sor, amelyek a lelki egészségfejlesztéshez kapcsolódó adott szakterület vonatkozásában (pl.: ifjúság és családügy, köznevelés, idősügy, média-kommunikáció, társadalmi felzárkóztatás, jogi háttér stb.) helyzetelemzést majd annak alapján szakmapolitikai ajánlásokat állítottak össze a mentális egészség szakpolitikai előtérbe helyezése és hangsúlyozása céljából.

A 12 hónapos átfutású projekt a Norvég Alap támogatásával az Országos Tisztifőorvosi Hivatal gondozásában valósult meg összesen 1.187.392.311 Ft ráfordítással.

A záró konferencián szakmai előadásokra került sor a projekt hátteréről, indokoltságáról, intézményi beágyazottságáról, továbbá a projekt keretében létrehozott eredménytermékekről és az interszektoriális munkacsoportokban készített ajánlások szakmai tartalmáról.