EgyeztetoForum_ROMA

Roma Egyeztető Fórum

A HU12-0001-PP1-2016 azonosítószámú „A roma közösségekben dolgozó védőnők munkafeltételeinek javítása” című projekt keretében 2016. szeptember 26-án, Miskolcon került megrendezésre a „Védőnők munkakörülményeinek javítása a roma közösségekben” című rendezvény.

A nap első felében a következő előadások hangzottak el:

  • Törésvonalak Magyarországon: mélyszegénység – gyermekszegénység – romák,
  • Közösségfejlesztés, mint a roma közösségek integrációs lehetősége,
  • Szakmai együttműködések a településeken,
  • Népegészségügyi fejlesztések az egészség egyenlőtlenségek csökkentése érdekében.

A nap második felében egy kerekasztal beszélgetés keretében a különböző szakmák képviselői egymás között megosztották a releváns tapasztalatokat, a szakmai véleményeket és javaslatokat fogalmaztak meg a projekt eredményeinek nyomon követése mellett.

A rendezvényen Pál Gabriella és Maráczi Fruzsina Hedvig képviselte az ÁEEK-et.