NyitoRendezveny_ROMA

HU12-0001-PP1-2016 nyitó rendezvényén jártunk

2016. szeptember 22-én Miskolcon került sor a Norvég Alap Népegészségügyi programja keretében támogatott „A roma közösségekben dolgozó védőnők munkafeltételeinek javítása” című kiemelt projekt nyitó konferenciájára.

A projekt célja az alapellátásban dolgozó kerületi és iskolai védőnők preventív és egészségmegőrzési munkájának támogatása és hatékonyabbá tétele korszerű informatikai eszközök biztosításával, illetve olyan további, eddig hiányzó speciális tájékoztatási, oktatási segédeszközök biztosításával, amelyek közvetlenül segítik a védőnők és a hátrányos helyzetű célcsoport tagjai közötti kommunikációt, továbbá kialakításra kerül egy országos információs központ, amely technikai és információs támogatást nyújt a védőnőknek.

A projekt egyik központi eleme a védőnői szakma speciális feladatai és a védőnőket munkájuk során érő terhelések miatti kiégések és pályaelhagyások elkerülése érdekében szervezett egyéni és csoportos szupervíziós tevékenységek, egyéni coaching, esetmegbeszélés, illetve tréning biztosítása a védőnők szakmai személyiségfejlesztésének támogatása és a stresszterhelés csökkentése céljából.

A 12 hónapos megvalósítású projekt a Norvég Alap támogatásával az Országos Tisztifőorvosi Hivatal gondozásában valósul meg összesen 794.648.900,- Ft ráfordítással.

A nyitó rendezvényen felszólalók között voltak a projektgazda intézmény vezető képviselői, a projektmenedzsment, illetve a projektben részt vevő módszertani szakértők és fejlesztők képviselői, a védőnői intézményrendszer területi vezetői, illetve a projektben részvevő térségi egészségügyi partnerintézmények és civil szervezetek képviselői.

EgyeztetoForum_ROMA

EgyeztetoTestulet_ROMA