PO_Megalakulas

Megalakulásunk

A programoperátori tevékenységért az Állami Egészségügyi Ellátó Központ szervezetén belül a Projektirányítási Igazgatóság Norvég Programoperátor Osztálya felelt. A feladat egy újfajta kihívást jelentett intézményünk számára is. A Projektirányítási Igazgatóság bonyolította le, illetve koordinálta a 2009-2015 közötti időszakban az egészségügyi vonatkozású TÁMOP, TIOP és KEOP programok egészségügyi fejlesztéseinek jelentős hányadát, valamint aktív szereplője egyéb nemzetközi projekteknek. Ennek megfelelően Igazgatóságunk komoly tapasztalattal rendelkezett a projektek megvalósítási nehézségei és egyes feladatai kapcsán, így biztosak voltunk abban, hogy a programoperátori tevékenység hatékony elvégzéséhez szükséges kompetenciával rendelkeztünk annak érdekében, hogy támogassuk és tevékenyen segítsük az egyes projektek és bilaterális tevékenységek végrehajtását. Mindemellett munkatársaink aktív résztvevői voltak a Norvég Finanszírozási Mechanizmus eredeti Program Megállapodásában szereplő fejlesztési program szakmai tartalmának kidolgozásában, illetve az ÁEEK (korábban: Gyógyszerészeti Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet) került korábban kijelölésre a fejlesztések módszertani hátterét biztosító kiemelt projekt konzorciumvezetőjének is.

PO_Tevekenysegek

Tevékenységeink

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, mint Program Operátor felelősséggel tartozott a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Népegészségügyi Kezdeményezések HU12 programjának eredményes, hatékony és szabályszerű megvalósításáért. A Program Operátor az említett felelősségi körében különösen a következő feladatokat látta el:

  • felelt a program végrehajtásáért a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség elveivel, valamint a vonatkozó nemzeti és európai uniós jogszabályokkal összhangban,
  • együttműködött a Donor Program Partnerrel (Norvég Népegészségügyi Intézet),
  • kidolgozta a program vonatkozásában a pályázati felhívásokat és útmutatókat,
  • támogatói döntéseket hozott, melyek által biztosította a támogatott projektek hozzájárulását a Finanszírozási Mechanizmus átfogó céljaihoz,
  • megkötötte a támogatási szerződéseket a projektgazdákkal,
  • nyomon követte és értékelte a projektek céloknak megfelelő előrehaladását,
  • gondoskodott a program keretében támogatásban részesülő projektgazdák szabályszerű működésének ellenőrzéséről,
  • intézkedéseket tett a szabálytalanságok megelőzése és feltárása érdekében,
  • adatot és információt szolgáltatott a program, illetve annak keretében támogatott projektek végrehajtásával összefüggésben,
  • elkészítette, rendszeresen felülvizsgálta, és végrehajtotta a program kommunikációs tervét.

PO_Merfoldko

Mérföldköveink

2016.03.16-tól az Állami Egészségügyi Ellátó Központ a Miniszterelnökség által a Donor Fél részére megküldött válaszlevél alapján látja el a programoperátori feladatokat a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Népegészségügyi Kezdeményezések (HU12) programterületen.

2016.04.22-én módosításra került a Program Megállapodás (Programme Agreement) 1-es és 2-es számú melléklete, ezáltal a HU12 program keretében megvalósításra kerülő projektek nevesítésre kerültek.

2016.05.11-én aláírásra került a módosított Program Végrehajtási Megállapodás (Programme Implementation Agreement), mely szabályozza a Nemzeti Kapcsolattartó, a Végrehajtó Ügynökség, valamint a Program Operátor közötti viszonyokat.

2016.05.24-én a nevesített projektek megvalósíthatóságának záró dátuma 2017.04.30. napjára módosult.

2016.05.31-én aláírásra kerültek a kiemelt projektek Támogatási Szerződései.

2016.06.06-án megrendezésre került a 7. Együttműködési Bizottsági ülés.

2016.06.08-10. között Vilniusban részt vettünk az egészségügyi terület program operátorainak nemzetközi találkozóján.

2016.09.22-én megrendezésre került „A roma közösségekben dolgozó védőnők munkafeltételeinek javítása” című kiemelt projekt nyitórendezvénye Miskolcon.

2016.11.18-án munkaegyeztetésre került sor a Népegészségügyi kezdeményezések programterülethez kapcsolódó bilaterális partnerségi kezdeményezések pályázati felhívásai előkészítése érdekében a Donor Program partner, illetve a szaktárca illetékeseinek részvételével.

2016.11.28-29. között Bukarestben, az egészségügyi terület program operátorai részére megrendezett nemzetközi találkozón vettünk részt.

2017.01.27-én került megrendezésre a 8. Együttműködési Bizottsági ülés. Az ülésen a bizottság tagjai tájékoztatást kaptak a program végrehajtás menetéről, megvitatták a megvalósítás legfontosabb kérdéseit, valamint jóváhagyták a bilaterális pályázati felhívások tervezett szakmai célkitűzéseit és felhívások egyéb technikai feltételeit.

2017.03.10-én kiírásra kerültek a bilaterális pályázati felhívások.

2017.03.30-án Miskolcon került sor a Norvég Alap Népegészségügyi programja keretében támogatott „A roma közösségekben dolgozó védőnők munkafeltételeinek javítása” című kiemelt projekt záró konferenciájára.

2017.04.10-én Budapesten a Norvég Alap Népegészségügyi programja keretében támogatott „Módszertani, strukturális és kapacitásfejlesztés a lakosság mentális egészségfejlesztésére irányuló beavatkozások támogatására” című kiemelt projekt záró konferenciája került megrendezésre.

2017.04.30-án sikeresen befejeződött a Népegészségügyi programterület mindkét kiemelt projektje.

2017.05.01-31. között került sor a programok záró ellenőrzéseire és az elszámolások benyújtására.

2017.06.06-08. között részt vettünk az egészségügyi programterületek Bergenben megrendezett program operátori záró találkozóján.

2017.06.14-én a bilaterális felhívásokra pályázatot benyújtani kívánó szervezetek és személyek számára Információs Napot rendeztünk.

2017.06.15-én a mentális egészségfejlesztés területéhez kapcsolódó fejlesztési tevékenységek bemutatása, valamint egyeztetési fórum biztosítása céljából szakmai workshop-ot rendeztünk.

2017.08.31-én lezárult a Bilaterális pályázati felhívások benyújtásának határideje.

2017.08.08. - 2017.09.25. között lefolytatásra került a benyújtott pályázatok értékelése, támogatói döntések meghozatala.

2017.09.01. - 2017.10.31. között a támogatott bilaterális kezdeményezések sikeresen megvalósításra kerültek.

2017.11.16-án Budapesten részt vettünk az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 időszak keretében megvalósuló magyarországi programok záró rendezvényén.

2017.11.30-án Budapesten megtartottuk a HU12 Népegészségügyi Kezdeményezések programterület lezárása céljából rendezett záró konferenciánkat.