Projektek_ROMA

A roma közösségekben dolgozó védőnők munkafeltételeinek javítása

Projekt címe: A roma közösségekben dolgozó védőnők munkafeltételeinek javítása

Projektgazda: Országos Tisztifőorvosi Hivatal

A projekt megvalósítási helye: Budapest

A támogatás összege: 794.648.900 Ft

A támogatási intenzitás: 100%

A támogatási döntés időpontja: 2016.04.22.

A projekt háttere, indokoltsága

A védőnői szolgálat hálózata és működése magyar sajátosság. A védőnők az alapellátásban elsősorban a megelőzés területén dolgozó szakemberek, akik egészségnevelési, közegészségügyi feladatokat látnak el, a gyermek születését követően folyamatosan figyelemmel kísérik őket a tankötelezettségük végéig. Működési területük a családok otthona, iskolák, kórházak, közösségi terek, védőnői tanácsadók. Jelenleg a védőnői munkát végző 5300 védőnő közül 4005 a területi és 1007 az iskolavédőnői státusz. A védőnők a hátrányos helyzetű településeken sokszor egyedül, szakmai vezetés és segítség nélkül végzik tevékenységüket. Egyedül foglalkoznak a kliensekkel, küzdenek meg a nehezebb esetekkel; különösen érvényes ez a leszakadó térségekben dolgozó védőnőkre. A családlátogatások mellett a napi adminisztrációs tevékenységeket is ellátják, mely munkafolyamatot sok esetben megnehezíti a védőnői tanácsadók nem megfelelő informatikai felszereltsége; jellemzőek az elavult gépparkok, nem megfelelő mennyiségben rendelkezésre álló számítógépek.

A projekt céljai, tevékenysége

  • Az ország egész területén a védőnők - akik jelenleg még nem megfelelő informatikai eszközökkel végzik mindennapi munkájukat - modern informatikai eszközökkel való támogatása, ellátása.
  • Informatikai és szakmai támogatás nyújtása hosszú távon (projekt lezárását követően is) egy – védőnői szakmai, módszertani, informatikai tudásbázisra épülő – információs központon keresztül (Contact Centre).
  • Rajzokkal, piktogramokkal ellátott oktatási anyag készítése, melyet a védőnő az olvasni nem vagy nehezen tudó nők körében alkalmazhat területi munkája során.
  • Kisfilm és egyéb oktatási anyagok készítése a védőnők egészségnevelési munkájának támogatása céljából.
  • Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyében „jó gyakorlatok” verseny hirdetése a védőnő, a helyi önkormányzat és a roma közösségekkel foglalkozó civil szervezetek közötti partnerségre és az együttműködésre építve. A kiválasztott, nyertes „Jó gyakorlatok” a védőnők közreműködésével a projektzáró konferencia keretében, majd további szakmai rendezvényeken és a projekt weboldalon bemutatásra és publikálásra kerülnek. A projektelem megvalósulása érdekében a projekt keretében foglalkoztatott közösségfejlesztő szakemberek keresik fel a védőnőket, és egyeztetnek az területen megvalósuló sikeres kezdeményezésekről, a verseny részleteiről, részvételi feltételekről, valamint segítséget nyújtanak a közösségi együttműködés megalapozásában.
  • Egy kiválasztott Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen, Farkaslyukon – pilot program keretében – életvezetéssel kapcsolatos, egészségtudatosságot erősítő klubszerű közösségi program szervezése hátrányos helyzetű, főként roma családok részére, melyet a helyi területi védőnő vezet más, segítő szakmában dolgozó szakemberek közreműködésével. Az egészségklub célja, hogy olyan kísérlet valósuljon meg a településen, amely mintául szolgálhat más települések számára is, és ahol a különböző szakemberek együttműködése mellett a helyi közösség is aktívan részt vesz a projektelem megvalósításában.
  • Borsod-Abaúj-Zemplén megyében kutatás megvalósítása a roma nők egészségtudatosságáról és azokról a motivációkról, amelyek részvételi szándékukat gátolják a népegészségügyi szűréseken.
  • Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves megyében dolgozó védőnők számára szupervíziós tevékenységek (egyéni és csoportos szupervízió, csoportos esetmegbeszélés, továbbá vezető védőnők részére egyéni coaching) szervezése a védőnők szakmai személyiségfejlesztése, támogatása, stressz terhelésük csökkentése, a kiégés elkerülés érdekében. A védőnői szakma új méhnyakszűrési kompetenciájának kihívására fókuszálva a szűrésben jártas védőnők egy kompetenciaerősítő tréningen is részt vehetnek.

A roma közösségekben dolgozó védőnők munkafeltételeinek javítása című projekt eseményeiről, eredményeiről a projekt által kialakított weboldalon talál bővebb információt.

http://norveg.vedonoi.antsz.hu/